Henrad Alto

Henrad Alto verticale radiatoren met geprofileerde frontplaat,
voorzien van nette zijbekleding.

Standaard met 6 aansluitingen.