Remeha Aquanta oud

BELANGRIJK
Onderdelen voor Remeha Aquanta ketels tot en met serienummer 0534000660260.
U vindt het serienummer van de ketel op het typeplaatje.
Voor hogere serienummers moet u kijken bij Remeha Aquanta nieuw