Easy CV-shop

Ketelonderhoud met abonnementen

Stetech service en onderhoud b.v. biedt u een aantal mogelijkheden om het onderhoud van uw gastoestellen,cv-ketels en geysers zo voordelig mogelijk uit te laten voeren.Zo kennen wij een aantal abonnementen:

* Het SOS-abonnement,waarbij u een vast bedrag betaald voor Service Onderhoud en Storingen
  Alleen het verbruikte materiaal wordt extra aan u doorberekend.
 
* Het SOMS-abonnement,waarbij u een vast bedrag betaald voor Service Onderhoud Materiaal en  Storingen
  Dus volledige service zonder extra kosten,dus ook bij calamiteiten

* Het SOMSON-abonnement,waarbij zowel de kosten van Service Onderhoud Materiaal en de Storingen
  Op Nacalculatiebasis met u worden verrekend.
  Wij zorgen er wel voor dat er automatisch een afspraak wordt gemaakt om tijdig het onderhoud uit te laten  voeren.  

In alle gevallen hebt u de keuzemogelijkheid te kiezen voor onderhoud eens per jaar,per 1,5 jaar of per 2 jaar te laten plaats vinden.

Abonnementsvoorwaarden:
1. Alle genoemde bedragen worden jaarlijks geindexeerd  op basis van gegevens van het CBS,steeds van october en zijn incl. B.T.W. U kunt dat                                
   nazien op de website; http://statline.cbs.nl
 
2. Om de kosten te drukken worden alle abonnementen,m.u.v. het SOMSON-abonnement steeds vooraf in januari van het volgende contractjaar in rekening gebracht,dan        wel direct bij het ingaan van het contract voor de resterende maanden.
    Bij nieuwe ketels in januari aansluitend aan plaatsing.

3. Ketels ouder dan 2 jaar,waarbij geen onderhoud is gepleegd,kunnen alleen een SOS-,of een SOMS-abonnement krijgen als de 1e onderhoudsbeurt op basis van         nacalculatie wordt verrekend.Verder dient binnen 4 weken na ontvangst van deze factuur het abonnement  voor accoord getekend bij ons aanwezig te zijn.

4. Ketels ouder dan 10 jaar,komen alleen in aanmerking voor een SOS-, of SOMSON-abonnement.

5. U wordt automatisch met een tijdsinterval van 1-,1,5-,of 2 jaar en een tijdsmarge van 8 weken door onze servicedienst bezocht.

6. De overeenkomst kan op elk moment wederzijds zonder extra kosten worden opgezegd of gewijzigd.

7. Het onderhoud dient plaats te vinden tussen 7.30 en 16.15 uur.Voor Calamiteiten is er altijd onze 24-uurs servicedienst.

8. Herstelkosten n.a.v. onoordeelkundig gebruik,behang-,of verbouwingswerkzaamheden behoren niet ot de overeenkomst.Hetzelfde geldt voor zonekleppen,weersafhankelijke regelingen of andere externe factioren die het funktioneren van de verwarming kunnen beinvloeden.

9. Bij zowel  het SOS-abonnement als het SOMS-abonnement geldt,dat storingen gemeld na 19.00 uur en op zater-,zon-,en feestdagen na 16.15 uur,verrekend worden tegen het weekendtarief,momenteel eur 75,00 per uur exclusief B.T.W.

10. Bij het SOMS-abonnement geldt dat alle onderdelen binnen de mantel van de ketel maar ook het expansievat,veiligheidsventiel en inlaatcombinatie zonder extra kosten vervangen.

11. Bij het SOMSON-abonnement worden gemaakte uren buiten normale werktijd van 07.30 tot 16.15 uur verrekend tegen het weekendtarief.

12. De abonnee kan alleen aanspraak maken op volledige nakoming van het abonnement,indien de facturen,binnen twee weken na factuurdatum zijn voldaan.Bij betaling conformeert u zch aan de genoemde voorwaarden.

13. Voor abonnees welke zich meer dan 30 km van Tynaarlo bevinden (enkele reis ANWB-routeplanner) wordt voor elke extra kilometer eur 1,00 p/km extra berekend per           service-,of onderhoudsbezoek. Dit geldt voor alle abonnementsvormen.

14. Wilt u,als u gekozen hebt voor een bepaald abonnement bij opmerkingen indien mogelijk het fabrikaat en type en fabricagejaar van de ketel vermelden?